Zdena Marschalová "V pohybu"

15. 11. 2023 – 3. 12. 2023

Obrazy a kresby z posledních deseti let.

Zdena Marschalová patří ke generaci, která nastoupila v osmdesátých letech. Zabývá se především figurálními tématy.
Od počátků rozvíjí svůj vlastní názor, dosáhla osobitého projevu a rukopisu. Dospěla k typické barevnosti, ve svých obrazech rozvíjí zjednodušené tvary, v nichž se zbavuje nepodstatných detailů. Umí vystihnout vztahy mezi lidmi, intimitu rozhovorů, charakter zvoleného prostředí. Dokáže přesvědčivě a přirozeně vyjádřit pohyb.
Obrazy i kresby působí živě a uvolněně, mají příjemnou atmosféru, vzbuzují optimistickou náladu. Její tvorba má v sobě lehkost a radostnost. Většinou vychází z reálných situací, které se v jejích představách proměňují. Inspiruje se setkáváním lidí, pohybem tanečnic nebo plavkyň. Někdy se figury dostávají na pomezí abstraktního projevu.
Zdena Marschalová patří k umělkyním, jejichž projev se rozvíjí bez náhlých zvratů a na první pohled se pozná. Její témata se proměňují jen zvolna, jednotlivá období na sebe přirozeně navazují.
Vychází z české a evropské expresivní malby z počátku minulého století, z meziválečné sociálně laděné tvorby a i z výrazného proudu nové figurace rozvíjené od šedesátých let.

Jiří Machalický

© foto Jaroslav Kučera - žádná fotografie nesmí být šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez souhlasu autora