Výstava k 90.výročí založení Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmys­lové školy

28. 9. 2011 – 9. 10. 2011

Na této reprezentativní přehlídce byly zastoupeny práce studentů oborů Propagační grafika, Scénografie, Tvorba pro děti, Umělecké řezbářství, Užitá malba, Výstavnictví, Design nábytku a Nábytkářství. Představeny byly i obory Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové: Malba a přidružené techniky, Řezbářství a restaurování dřeva, Design herních předmětů a Interiérová tvorba. Výstava se konala pod záštitou manželky prezidenta republiky paní Livie Klausové. Výstavu zahájil a o historii školy promluvíl ředitel SUPŠ a VOŠUP pan Mgr. Pavel Kovářík.

foto Jaroslav Kučera