Vojtěch Janyška, Portréty/Vlny času

7. 6. 2011 – 19. 6. 2011

Konceptuální instalace malíře Vojtěcha Janyšky (1985, Praha), žijícího a tvořícího v Paříži, představuje cyklus 46 portrétů, které intelektuálně náročným způsobem šifrují zprávu o potrétované osobě, umělci a době. Každá z podobizen, zobrazujících umělcovy blízké a známé, má svůj předobraz v dějinách portrétu, zároveň představující zlomový bod vývoje portrétu ve sledovaném období. Projekt vznikal v relativně dlouhém čase. Jedním z prvních impulsů byla návštěva Indického koloniáloního muzea v Kalkatě se sbírkou portrétů místních britských guvernérů v létě 2007. Portrét jako žánr, jeho historie, a znovuobjevování Vojtěcha Janyšku myšlenkově nadále zaměstnalo natolik, že načetl odbornou literaturu, konzultoval s historiky umění. Nakonec vytvořil celkové schéma, určující kdo, kde, kdy, jak, například jako princezna, jako kupec, jako filosof, s patičnými atributy a stafáží. Samostatné obrazy začal malovat o rok později, v září 2008. Jde o skutečné podobizny, vystihující fyzické a duševní vlastnosti zobrazované osoby, o portréty v nejlepším slova smyslu a zároveň o malířsky dokonalé, perfektně kompozičně promyšlené obrazy. Janyška maluje akrylovými metalickými barvami, využívá jejich lesku a odrazových efektů, a libuje si v ostrých, jasných a pestrých tónech. I přes intelektuální ráz projektu lze ke každému z obrazů přistoupit jako k jedinečnému dílu. Malířsky dokonalé, kompozičně perfektně promyšlené a zvládnuté obrazy, s vyhraněným rukopisem a senzualitou, obstojí každý sám za sebe.

Foto Jaroslav Kučera