Vladimír Svoboda, Michal Šarše, 7.setkání

26. 8. 2015 – 6. 9. 2015

Vladimír Svoboda - obrazy z cyklu "Moře"               Michal Šarše - plastiky z cyklu "Věc Oidipus"

7. společná výstava malíře Vladimíra Svobody a sochaře Michala Šarše představuje nové výtvarné cykly obou autorů a opět, již posedmé, přináší atmosféru vytvořenou vzájemně se doplňujícími artefakty, které, i přes svou formální i obsahovou kontradikci, tvoří jednotný a navzájem komunikující a doplňující se celek s prvky tiché narativní improvizace se silným výtvarným a emocionálním výrazem a nábojem.

Svobodův cyklus „Moře“, sestává z obrazů tlumených barevných harmonií s minimalizovanými kresebnými liniemi, přecházejících od krajinomalby k symbolismu, měnícího reálný pohled v lyrickou ideu a tu v obrazy s pevným kompozičním řádem, vtahujících diváka do centra děje.

Michal Šarše ve svém novém cyklu „Věc Oidipus“, jako ostatně v celé své tvorbě, vědomě opouští klasickou tradici evropského sochařství a otevírá příběh vstříc divákovi. Svými  skulpturami buduje jeviště evokující smyslovost, cit, i zasuté vzpomínky naší minulosti a dětství. Přestože staví své příběhy z jednotlivostí, atributů, ornamentů a symbolů a je občas na hraně hrozící rozpadem celku plastik do marginálních částí, má vidění a cit, v nichž nachází míru k udržení skulptur ve správném vnitřním rytmu a tektonice, umocňující naléhavost obsahového sdělení.

® foto Jaroslav Kučera