Věra Krumphanzlová, Václav Sika "Společně"

1. 3. 2023 – 12. 3. 2023

Václav Sika

se narodil 19. dubna 1955 v Domažlicích. Dvacet jedna let vedl Galerii bratří Špillarů v Domažlicích, kde uspořádal celkem sto dvacet výstav výtvarného umění. Vedle českých výtvarníků představoval i bavorské umělce. Od roku 1993 je členem Unie výtvarných umělců Plzeň, Již pět let je členem Klubu konkretistů České republiky. Loni byl přijat také do Asociace jihočeských výtvarníků. Věnuje se kresbě, malbě, tvorbě objektů, počítačové grafice, ilustroval tři knihy spisovatelky Marie Rivai. V roce 2015 vydal životopisnou knihu Vzpomínky a v roce 2022 vydal pokračování Vzpomínky 2.
Václav Sika se zabývá systematicky konkrétním uměním, ornamentem, také hyperrealistickou malbou portrétů, detailů rostlin, ptáků, brouků i starých motocyklů. V tomto případě používá jednotný formát 100 x 120 cm.
Od roku 1990 uspořádal autor více než padesát samostatných výstav v České republice, SRN, Holandsku, Japonsku, USA. Podílel se také na přibližně šedesáti společných výstavách v Rakousku, SRN, ČR i Slovensku. Účastnil se mezinárodních sympozií v SRN, České republice i Slovensku.

Zastoupení ve sbírkách:

Západočeské galerie v Plzni, Moravské galerie v Brně, Galerie umění Karlovy Vary, Artotéky města Plzně, Galerie Klatovy-Klenová, Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Městské galerie Vodňany, Galerie bratří Špillarů v Domažlicích, Centra umění Kvilda, Ministerstva zahraničí ČR - jeho obrazy jsou umístěny v prostorách velvyslanectví ČR v Rumunsku, Tokiu v Japonsku a soukromých sbírkách převážně v ČR a SRN.

Věra Krumphanzlová

se narodila 6. prosince 1946 v Praze. Povoláním je malířka, ilustrátorka, členka Jednoty umělců výtvarných, FF16 (Francouzská frakce), Asociace jihočeských výtvarníků. Žije a pracuje v Praze.
Vystudovala Střední umělecko průmyslovou školu sklářskou a Vysokou školu umělecko průmyslovou. V roce 1999 získala měsíční stipendijní cestu do Francie od nadace Rainer Maria Rilke.
Druhou cestu v roce 2009, do atelieru malíře Jeana Miotte, ve francouzském Pignans, si prodloužila na 2 měsíce. Tato cesta a pobyt velmi ovlivnily její tvorbu. Dalších mnoho workshopů a cest do zahraničí i v České republice postupně utvářely styl a způsob její práce s barvou, kompozicí. V její tvorbě se odráží i studia kaligrafie a sumie na Japonské ambasádě a posléze v Česko - japonské společnosti v Praze. 10 let byla autorkou a architektkou mnoha výstav a projektů pro Magistrát hlavního města Prahy.
Založila a vedla galerii v Chodovské tvrzi, spolupracovala s TV a mnohými nakladatelstvími jako ilustrátorka, grafička a výtvarná redaktorka. Uspořádala přes 150 samostatných a nespočet společných výstav doma i ve světě.
Věra Krumphanzlová je zastoupena v mnoha galeriích a kulturních institucích  v České republice i v cizině, její práce máte možnost najít na webech internetových galerií, facebooku, probíhajících i připravovaných výstavách. Získala několik ocenění za svou práci.

http://www.krumphanzlova.cz/

https://obchod.art/