Věra Krumphanzlová, Václav Sika "Společně"

1. 3. 2023 – 12. 3. 2023

Václav Sika

spoluautor výstavy v Nové síni je galerista, malíř, tvůrce reliefů a plastik, konkrétista, realista, autor, jak tomu žertem říká „obráztíčků“, tedy opravdu hodně velkých formátů s náměty z přírody,
od portrétní tvorby, až ke svým oblíbeným motorkám. Máme podobnou náklonnost k tzv. „drzým“, zářivým barvám.
Taktéž vedl galerii, organizoval a realizoval mnohé projekty. Rozumíme si nejen lidsky, ale máme i  podobně barevný a mnohovrstevný pohled na umělecký svět. A tak tedy, jak jinak, než vystavovat společně.
Václav zasahuje na této výstavě do prostoru formou reliéfů a plastik, já v dvourozměrných formách – plátny.

Věra Krumphanzlová

narozena 6. prosince 1946 v Praze, povoláním malířka, ilustrátorka, členka Jednoty umělců výtvarných, FF16 (Francouzská frakce), Asociace jihočeských výtvarníků. Žije a pracuje v Praze.
Vystudovala Střední umělecko průmyslovou školu sklářskou a Vysokou školu umělecko průmyslovou. V roce 1999 ziskala měsíční stipendijní cestu do Francie od nadace Rainer Maria Rilke.
Druhou cestu v roce 2009, do atelieru malíře Jeana Miotte, ve francouzském Pignans, si prodloužila na 2 měsíce. Tato cesta a pobyt velmi ovlivnily její tvorbu. Dalších mnoho workshopů a cest do zahraničí i v České republice postupně utvářely styl a způsob její práce s barvou, kompozicí. V její tvorbě se odráží i studia kaligrafie a sumie na Japonské ambasádě a posléze v Česko - japonské společnosti v Praze. 10 let byla autorkou a architektkou mnoha výstav a projektů pro Magistrát hlavního města Prahy.
Založila a vedla galerii v Chodovské tvrzi, spolupracovala s TV a mnohými nakladatelstvími jako ilustrátorka, grafička a výtvarná redaktorka. Uspořádala přes 150 samostatných a nespočet společných výstav doma i ve světě.
Věra Krumphanzlová je zastoupena v mnoha galeriích a kulturních institucích  v České republice i v cizině, její práce máte možnost najít na webech internetových galerií, facebooku, probíhajících i připravovaných výstavách. Získala několik ocenění za svou práci.

http://www.krumphanzlova.cz/

https://obchod.art/