Václav Vohlídal "Staré, nové v Nové síni"

5. 10. 2022 – 16. 10. 2022

Václav Vohlídal (1960) vystudoval Střední odbornou školu výtvarnou na Hollarově náměstí v Praze a poté katedru scénografie na DAMU.

Po absolutoriu působil jako divadelní scénograf v různých českých divadlech. V současné době pracuje jako filmový a televizní architekt pro české i zahraniční produkce.

Paralelně s prací pro divadlo, film a televizi se Václav Vohlídal věnuje vlastní malířské a kreslířské tvorbě – někdy nárazově, jindy soustředěně v delších časových úsecích.  Nejvíc je mu umělecky blízká tvorba pohybující se mezi abstrakcí a realismem – často magickým, obohaceným o surreální prvky a figurativní výjevy. Tajemná atmosféra prosakuje i z jeho symbolistních krajin, které mnohem spíše, nežli skutečnou přírodu zobrazují autorovu krajinu vnitřní. Ta se v posledních letech ,následkem životních okolností dostávala více do temnějších ,víceméně monochromních poloh.

Nejaktuálnější malby a kresby jsou už ale prosvětleny záblesky naděje a optimismu a naznačují novou tvůrčí etapu.