Svatopluk Pitra, S.P. Svatopluk Pitra p.s. poslední setkání

25. 9. 2013 – 6. 10. 2013

Název výstavy v úsporné zkratce vyjadřuje rámec umělcových setkání s veřejností. Jako absolvent ateliéru Adolfa Hoffmeistera na VŠUP v Praze vystavoval prvně v roce 1957 společně s přítelem a spolužákem Vratislavem Hlavatým v galerii Čs. spisovatele ve výstavní síni U Topičů na Národní třídě v Praze. Po dvojí emigraci se vrátil k české veřejnosti roku 1991 a rozloučil se s ní velkou posmrtnou výstavou v Galerii U Betlémské kaple roku 2007. Naše P.S. je tedy zatím opravdu posledním setkáním. Bude ale opravdu takovým? Pohyb generačních zálib a ocenění je nevyzpytatelný. V jedné směsici obsahuje a přináší umělcům zapomnění i slávu, obdiv i nepochopení a nezájem. Svatopluk Pitra (1923–1993) prožil za 70 let svého pozemského bytí vlastně dostatek obojího. Dosáhl poměrně velice záhy uznání a obdivu, získal řadu cen, významných zakázek a vynikajících kritik. Stejně tak bojoval s naprostým nezájmem, přehlížením a materiální nejistotou. Byl chválen i hanoben stejně ve své vlasti jako v Kanadě a Spojených státech amerických. Začal jako kreslíř karikaturista a brzy se prosadil. Pracoval ve filmu jako výtvarník se stejným úspěchem. Na závěr života se věnoval převážně malbě. Celý jeho výtvarný osud se trochu podobá karikatuře. Jeho zanechané dílo však má a bude mít privilegium spravedlnosti času. Zda obstojí rozhodnou vždy jen a jen lidé, kteří se s ním setkají. Tedy také vy, vážení návštěvníci.

Na přípravě výstavy spolupracoval kurátor PhDr. Ladislav Kesner st.

Vybrané obrazy a kresby budou v Galerii Nová síň znovu vystaveny v rámci „Předaukční výstavy výtvarného umění“ Prague Auctions od 3. do 7.12. a následně budou v neděli 8.12.od 13:30 draženy.

® foto Jaroslav Kučera