Stano, "Príbehy a stretnutia"

29. 8. 2018 – 9. 9. 2018

První výstava obrazů slovenského amatérského malíře žijícího  v Praze. 

Aktuálně se představí výběrem obrazů z období let 2012 - 2018,
které zachycují svět protichůdných emocí současného člověka.
Každodenní příběhy a potkávání se autora s lidmi z jeho blízkého okolí,
realita mezilidských vztahů, vztahů muže a ženy i rodinné příběhy – to vše
vytváří mozaiku nadčasových postřehů autora, které vkládá do svých obrazů.
Výstava může být i inspirací pro všechny, kteří hledají odvahu
začít s vlastní výtvarnou seberealizací.

® foto Jaroslav Kučera

www.jaroslavkucera.com