Stanislav Judl (1951-1989) "Napjaté vztahy"

11. 1. 2022 – 30. 1. 2022

Obrazy, kresby a objekty z let 1980 – 1982.

Výstava Stanislava Judla (1951–1989) je zaměřena na krátké období let 1980–1982.  Ovzduší vrcholící normalizace na umělce dopadalo s velkou silou a nacházelo výraz ve vyhrocených tématech. Napjaté vztahy, které se objevují v podstatě na všech tehdejších Judlových obrazech, to dosvědčují. V roce 1980 vystoupil na soukromé výstavě nejmladších absolventů pražské Akademie výtvarných umění, a jednoznačně se tak přihlásil k těm autorům, kteří se svojí tvorbou vymezovali vůči bezbarvé prorežimní výtvarné produkci. Jeho obrazy z počátku osmdesátých let charakterizuje agresivní červeň, motivy zraňování, spoutávání, vyzývavost a grotesknost námětů, ve kterých se mísí krutost s černým humorem. Vzrůstá i autorova potřeba experimentování s technologiemi a materiály, destruuje obvyklé malířské postupy nekonvenčními zásahy a proměňuje obrazy v specifická díla na pomezí asambláže nebo objektu. Prostor Nové síně dává příležitosti představit tuto etapu Judlovy tvorby ve větším rozsahu a ukázat také na paralelně vznikající bravurní kresby, které až dosud zůstávaly takřka bez výjimky neznámé.

Foto z vernisáže © Lukáš Rybka

Foto instalace výstavy © Jaroslav Kučera - žádná fotografie nesmí být šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez souhlasu autora