Sdružení výtvarných umělců keramiků, "Z jihu z jílu"

21. 2. 2018 – 10. 3. 2018

Výstava pořádaná Sdružením výtvarných umělců keramiků, autorů spojených s Jihočeským krajem, absolventů Střední uměleckoprůmyslové školy Bechyně a především propojených s řemeslnou a uměleckou tradicí keramiky v této oblasti. Za poslední půl století se formovalo několik silných generací umělců a sochařů, které spojuje společný jmenovatel - práce s keramickými hmotami v nejrůznějších výtvarných pojetích. Různost pohledů určená nejen generačním odstupem vytváří citlivé konfrontační chvění, umocněné osobitou instalací výstavy hledající vazbu na místo - prostředí vzniku díla nebo na místo určení díla v instalační koncepci Dity Hálové, podpořené grafickým designem výstavy Jany Hradcové.Tvorba všech více než deseti vystavujících svou kvalitou přesahuje geografické ukotvení. Autoři kvalitou své tvorby zasahují do celé republiky a často do zahraničí, kde úspěšně prezentují české sochařství a design. Výstavy se účastní např. Jan Benda, Pavel Drda, Jana Krejzová, Ivo Chovanec, Naděžda Potůčková, Mirek Oliva, Miloslav Svoboda, Helena Ladová Lišková, Jitka Wernerová, Valerie Stehlíková.

Poslední rozsáhlá výstava autorů z tohoto regionu proběhla v roce 2014 v Bechyni. Zaměřena byla pouze na absolventy keramické školy v Bechyni k 130. výročí jejího založení. Na akci se podílelo Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně a Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni, pobočka AJG v Hluboké nad Vltavou, za podpory Sdružení výtvarných umělců keramiků, z.s. Více na: www.artceramics.cz/spolkove-akce/fenomen-b . Tento fenomén stále aktuálního dění je třeba přiblížit a prezentovat v hlavním městě, v renomované výstavní síni a tím jej zařadit do širšího diskurzu českého současného umění a designu. Výstava se koná ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze, které se této problematice odborně dlouhodobě věnuje a Jihočeského kraje.
Více info o autorech: www.artceramics.cz

Kurátorka výstavy Dita Hálová

Foto c Mariana Kučerová