Rostislav Novák, "Obrazy - Odrazy"

25. 4. 2018 – 13. 5. 2018

Výstava představí obrazy vzniklé v  posledních letech. Její název,  „Obrazy – Odrazy“ odkazují na autorův zájem o vztah mezi vědou a spiritualitou. Přední vědci začínají připouštět existenci souvislostí mezi ryzí fyzikou a metafyzikou. Připouští, že existují jiné, vyšší roviny reality, které nemůžeme nijak dokázat, ale ze kterých pochází náš život a umění.

Autor se snaží, aby v jeho obrazech se „odrážela“ tato jiná realita, ve které neexistuje čas ani prostor, ale zároveň aby z nich  vyzařovala pozitivní energie, žitá zde, v tomto časem svázaném a prostorem ohraničeném světě.

Ve více méně abstraktních velkoformátových obrazech autor používá ne zcela obvyklé malířské postupy a kombinuje různé techniky ve snaze najít přesvědčivé vyjádření výtvarného záměru.

® foto Jaroslav Kučera