Radoslav Valeš, "Tam, kam dohlédnu"

1. 2. 2017 – 12. 2. 2017

Symbolický název výstavy směruje pohled diváka na výběr obrazů, které jsem vytvořil v průběhu několika posledních let. Mojí snahou bylo vybrat taková díla, která by divákovi ukázala širší náhled na cestu a vývoj v přístupu, jak k námětům obrazů, tak technice malby. Převažují obrazy krajin, nikoliv však nutně reálných, existujících míst…. Přesto se snažím zachovat jistou podobnost k tomu, co jsem na svých cestách viděl a co mne oslovilo. Dá se tedy říci, že mé obrazy jsou symbolické, jelikož odkazují,  ale nejdou do konkrétní, přesné popisnosti existujícího prostoru.

Krajina a příroda je pro mne velkou inspirací. Lány polí v letním žáru nebo naopak, krajina zmáčená podzimním deštěm, vše má své kouzlo a je jen malířovou schopností vidět jej a zachytit. Stejně tak i město, motiv, se kterým často pracuji, zvláště v posledních letech. Praha, Benátky a další města jsou vděčným materiálem.

Často maluji jen dle intuice, alespoň v první fázi malby. Vidím barvu, například modrou, ale nemám jasný námět, pouštím se do díla a pokud se daří věci vést správným směrem, dosáhnu výsledku, který je blízký mé představě. Většina obrazů je nepochybně odrazem i mých vlastních nálad a pocitů tak, jak to plocha plátna umožňuje.

Malba je v mém případě cestou, hledáním a neustálým objevováním nových podnětů a jejich zpracováním; také a hlavně nálad v přírodě, městě, krajině a určitě i člověku.

Radoslav Valeš,
Praha 2016

® foto Jaroslav Kučera