Radka a Vlastimil Vodákovi, "Do prostoru!"

14. 12. 2016 – 8. 1. 2017

Výstava v Galerii Nová síň dává nahlédnout do tvorby textilních výtvarníků Radky a Vlastimila Vodákových. Výstava prostorových objektů, textilních reliéfních panó a tapisérií je průřezem tvorby posledních roků.
Doc. Vlastimil Vodák, akademický malíř (1946), studoval v ateliéru textilního výtvarnictví VŠUP u prof. Antonína Kybala. Studia ukončil v roce 1970 ateliérovou cenou za tapisérii Sousto mého bližního. Do r. 1973 byl designérem textilního tisku v podniku Textilana. Od r. 1984 působil jako odborný asistent a od r. 1986 jako docent a vedoucí ateliéru textilního výtvarnictví na pražské VŠUP. V letech 1990–2008 byl ředitelem Vyšší odborné školy a Střední umělecké školy textilních řemesel v Praze. Od r. 2004 je pedagogem Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.
Vytvořil desítky rozměrných vazebných tapisérií do společenských prostor, více než sto komornějších gobelínů, v posledních letech experimentuje se skleněným vláknem a drátem. Mnoho tvůrčí energie věnuje kresbě.
Nadčasové motivy věnované chování lidí, mezilidským vztahům i lidským citům ztvárňuje neotřelým, originálním, pro něj typickým způsobem prostřednictvím znaků a symbolů. Vodákovy práce druhého námětového okruhu jsou věnovány krajině a jejím atributům, aniž by přitom rezignoval na ztvárňování figurálních motivů. Také v nich viděné stylizuje, abstrahuje od reality. Rád experimentuje – s materiálem, barevností, s vazbami.                                  
Se svojí ženou uspořádal více než tři desítky autorských výstav, zúčastnil se
rovněž mnoha domácích a zahraničních kolektivních výstav (např. výstav
Sdružení textilních výtvarníků SVU). Jeho práce jsou součástí sbírek
a veřejných interiérů v řadě měst.
Radka Vodáková-Šrotová, akademická malířka (1947), studovala
u prof. Antonína Kybala a prof. Bohuslava Felcmana v ateliéru textilního výtvarnictví VŠUP, absolvovala r. 1971. Po ukončení studií se věnovala textilní tvorbě a krajinomalbě. V r. 1995 založila a 12 let vedla výtvarný obor
Tvorba dekorativních předmětů z textilních a přírodních materiálů na Střední umělecké škole textilních řemesel v Praze 1. Tam učila zejména navrhování a tvorbu textilních hraček a didaktických předmětů. Se svými studentkami se zúčastňovala výtvarných soutěží a pravidelně s nimi vystavovala.
Ve spolupráci s Nadací Umění pro zdraví instalovala do desítky čekáren a heren dětských oddělení pražských nemocnic své monumentální malby na deskách, textilní intarzie a paravány.
Účastnila se desítek výstav – autorských, oborových, kolektivních. Každý rok působí jako lektor výtvarné dílny na festivalu hraček z přírodních materiálů Hračkobraní v Kamenici nad Lipou.
Vytváří textilní aplikace (od 70. let s typickými průstřihy), textilní prostorové objekty a hračky, při tvorbě herních předmětů experimentuje s různými materiály, maluje, paličkuje.
Radka Vodáková vystavuje do nejjemnějších detailů propracované textilní aplikace. Mají tvar čtverce – tedy útvaru, který je odvěkým symbolem stability, který slučuje a uspořádává čtyři prvky – čtyři živly, světové strany, roční doby. Tuto stabilitu však autorka zároveň promyšleně, decentně narušuje – prostřednictvím destrukce jejich plochy, například pravidelně i nepravidelně umístěnými otvory nebo útvary pronikajícími do třetího rozměru.    
Kurátor výstavy PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.

Výstavu v Galerii Nová síň podpořila formou grantu Městská část Praha 1. Děkujeme.

® foto Jaroslav Kučera