Otakar Slavík

2006

Otakar Slavík patřil k předním českým poválečným malířům abstrakce a koloristické figurální malby, studoval nejprve malbu v ateliéru Eugena Nevana na Pedagogické fakultě v Bratislavě, absolvoval pak v roce 1955 na Karlově univerzitě v Praze. V sedmdesátých letech emigroval do Rakouska a od roku 1981 působil jako člen vídeňského Domu umělců (Künstlerhaus Wien). Žil a pracoval ve Vídni a v Praze, kde byl od roku 1992 členem Umělecké besedy. V roce 2011 zemřel ve Vídni.

foto Pavel Hokynek