Nina Kalt, Semetín

13. 12. 2012 – 6. 1. 2013

Obrazy Niny Kalt důkladně projevují veškeré vlastnosti abstraktního výrazu. V osvobození barvy a tvaru od naturalisticky popisné úlohy se autorka dostává výše k vědomí univerzality a hlouběji k povaze jevů, věčně skryté pod povrchem. Důraznými tahy štětce vzniká gesto zaznamenávající radostnou choreografii rodícího se obrazu, v další rovině symbolizující energii, která prostupuje vším živým i neživým.

Napsal o obrazech Niny Kalt PhDr. Richard Drury.

® foto Jaroslav Kučera