Moorland Productions, Control Mechanisms

23. 11. 2011 – 11. 12. 2011

Dvojice britských autorů Seetha A a Kenneth G. Hay, která spolupracuje od roku 1996 pod názvem Moorland Productions, přivezla pro svou pražskou prezentaci projekt Control mechanisms. Oba umělci se tímto tématem zabývají od roku 2007 a vystavili varianty jeho zpracování již v Londýně a Dublinu. Stejně jako v jejich společné práci obecně, je i u tohoto tématu podstatný zájem o experiment s jeho sociálními a historickými rovinami. Autoři prostřednictvím artefaktů, obrazů a instalace šeptající zenové zahrady, rozehrávají mnohovrstevnatou asociativní hru na téma kontroly, sebekontroly, systému moci, paranoidního vidění světa, strachu, bezpečnosti, znaku, jeho významu, ale i třeba hledání rovnováhy. I když lze v projektu Control Mechanisms najít bohatou, dobře rozpracovanou škálu obsahových, autory reflektovaných vrstev a formálních vzorů, představuje tato výstava především šťastnou situaci díla, jehož inspirace tkví spontánně v současném životě.

Foto Jaroslav Kučera