Monika Sichrovská "Zelenov"

1. 4. 2020 – 26. 4. 2020

Monika Sichrovská vystavuje svoji krajinářskou tvorbu od roku 2008, kdy prvně představila svoje obrazy a kresebné studie v Barokní sýpce v Úněticích. Tehdy, před dvanácti lety, to byl soubor malířských prací zaměřený na určitý krajinný detail, nebo na zvláštní místo, které vyzařuje duchovní sdělení.
Jednalo se však, podobně jako u výstavy ZEMĚMALBA 2011 v Nové síni o jednotlivé obrazy z plenéru, malované na cestách jak po Čechách, tak po dalekých krajinách jako jsou Nepál, Argentina, Kuba nebo Francie.

Výstava obrazů ZELENOV 2020 je současným konceptem, který vychází z jednoho námětu a tím je kouzlo jednoho určitého místa.

Zelenov je zelené místo, je to Přírodní park na Domažlicku, kde bývalo pět zarostlých a zchátralých rybníků, ze kterých vyzařovalo kouzelné smaragdové světlo. Toto světlo inspirovalo malířku k práci na dvanácti větších plátnech neobvyklého formátu. Zelené světlo, zelená vůně a mechem obrostlé, trouchnivé staré stromy, které se pomalu propadají do měkké půdy, jsou námětem této výstavy. Výstava je doplněna plenérovými studiemi a kresbami.