Monika Holečková, Hojnost

11. 7. 2012 – 29. 7. 2012

Monika Holečková vystavuje v Nové síni své nejnovější obrazy. Její malba představuje plynulý tok, jehož kontinuálními tématy jsou především země a propojení dole a nahoře, odehrávající se zde symbolicky pohledem shora. Dosud neuzavřený cyklus, inspirovaný fotografiemi zemského povrchu pořízenými ze satelitu, zprostředkovává prožitek úžasu z hojnosti a krásy nad snímky horstev, ústí řek, ostrovů, zálivů, transponovaný na plátna s malířskou vytříbeností a bohatým senzualistickým kolorismem, podloženými opravdovostí prožitku. Monika Holečková (10.4. 1964 v Praze.) žije a tvoří v Praze, studovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze (1978 – 1982), absolvovala v ateliéru užité malby na Vysoké škole umělecko–průmyslové v Praze (1982 – 1988) a její obrazy jsou zastoupeny v našich i zahraničních soukromých sbírkách.

Foto Jaroslav Kučera