Miroslav Pechánek, Písmo a příběh

10. 10. 2012 – 21. 10. 2012

Miroslav Pechánek (nar.1945), který po léta patří k našim k předním tvůrcům užité grafiky, se nyní poprvé představuje v pražské Nové síni jako autor pozoruhodné, velkoformátové kolekce obrazů, inspirovaných právě a výhradně písmem. PhDr. Jan Kříž, který jeho tvorbu po léta sledoval a stal se nyní i kurátorem výstavy, jeho nejnovější tvorbu shrnul slovy :“Je to série v nejlepším slova smyslu postmoderní. Hravá režie tváří v tvář postmodernímu relativismu a skepsi hledá a nalézá alegorii humoru jako koření života. Pechánkovy písmové obrazové metafory straní nevyčerpatelným radostem svobodně fabulujícího ducha. Jsou poselstvím důvěry v neklidném a nebezpečném světě a svědčí o době svého vzniku.“ V představované řadě obrazů naleznete originální a osobitou výtvarnou reflexi biblických příběhů (David a Goliáš, Ikarův pád, Kain a Ábel ad.), středověku (Pocta Janu Husovi), ale i úsměvem ozvláštněný odraz světa kolem nás (Pocta Sharon Stone, Pocta Andy Warholovi ad.)

Foto Jaroslav Kučera