Miloslav Fulín, Písmoviny a Písmovinky

29. 7. 2009 – 9. 8. 2009

Výstava kreseb – temper, které vycházejí z lettrismu, grafického a malířského pojetí, které za hlavní výrazový prostředek považuje písmo. Autor literami vyjadřuje vztahy a protiklady pojmů, jindy bez kresebných prvků ukáže stav mysli nebo se inspiruje osobnostmi.

Propagační výstava k publikaci Miloslav Fulín „Písmoviny a písmovinky“.

® foto Jaroslav Kučera