Milan Novotný "Nedat se zmást barvami"

21. 10. 2020 – 8. 11. 2020

Malíř Milan Novotný je v podvědomí veřejnosti poměrně znám. V pražské Nové síni vystavuje již podruhé. O jeho tvorbě lze říci, že vzniká pod tlakem znepokojivých společenských událostí, jež přináší den. Milan Novotný na ně reaguje způsobem, který není jednoznačný. Reflektuje je buď s úsměvným pozastavením nad absurditou dneška, ale častěji dává průchod svému rozhořčení formou ironie, která nemá daleko k sarkasmu. Jeho tvorba prozrazuje malířův zájem o existenciální problémy a základní otázky lidského bytí. Adekvátními výrazovými prostředky vyjadřuje složitou situaci člověka v současném světě.