Michal Tomek "PROČ / WARUM" a jiné obrazy

8. 9. 2021 – 26. 9. 2021

V nové sérii obrazů autor představuje pohledy do ulic a do krajin, ve kterých se odvíjejí složité děje.
Stafáž, kterou známe z pláten klasického malířství jako pouhý kompoziční doplněk krajiny nebo veduty,
zde naopak vytváří složité a nesourodé děje, které jsou často v rozporu s "prostředím obrazu".
Míchají se zde probíhající manifestace s náboženskými procesími, vojenské přehlídky s polehávajícími rekreanty,
frontami na cokoliv atd., atd…
Zdánlivá idyličnost navozuje dojem dětských her, v pozadí se ale skrývají nebezpečné politické a společenské jevy.

© Foto Jaroslav Kučera - žádná fotografie nesmí být šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez souhlasu autora