Michal Gabriel "Velké téma, malé sochy II."

13. 9. 2023 – 24. 9. 2023

Výstava komorních plastik navazující volně na stejnojmenou výstavu v Nové síni v březnu 2022. Tehdy k ní kurátorka Mgr. Lucie Pangrácová napsala :

"Výstava Velké téma malé sochy umožňuje vhled do Gabrielova sochařského skicáku. Představa o finální soše začíná svou cestu v autorově mysli, další fáze hledání její podoby se u Michala Gabriela většinou neodehrává prostřednictvím kresby, ale v prostoru. Vznikají tak sochařské skici, které pomáhají materializovat představy o tvaru, ověřit jejich potenciál, zhmotnit téma. Někdy je tomu také naopak, hra v prostoru s tvarem, hmotou, nechává autora podvědomě vést k formě, která svůj obsah teprve získává."

© foto Jaroslav Kučera - žádná fotografie nesmí být šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez souhlasu autora