Marián Karel , Oldřich Plíva, Aleš Vašíček , Ján Zoričák, SKLO 2011

31. 8. 2011 – 25. 9. 2011

V Galerii Nová síň se sešli čtyři sklářští výtvarníci. Na stejném místě, kde před třiceti lety manifestovali pod názvem „SKLO 81“ odklon od vžité představy o tomto materiálu, vnímaném do té doby čistě užitně. Výstava prokázala podle ohlasu, jenž vyvolala, posun do nového prostoru s využitím všech vlastností, typických pro tuto hmotu, anticipovala celý pozdější vývoj opticko světelných kreací skla sedmdesátých let a ovlivnila několik dalších generací umělců pracujících s tímto materiálem. Rozhodli se, že se sejdou na tomto místě znovu a vystaví svou práci vzniklou v kontextu oněch třiceti let. Jejich cesty „do nového prostoru“ se dávno rozešly, ale přesto lze i dnes vystopovat společné prvky z výchozí pozice té doby.

Marian Karel, 67, vyhraněný umělec s vysokou koncepční inteligencí. Postupně se posunul do polohy monumentálních trojrozměrných rozvinů,vesměs v souvislosti s architekturou, ve kterých vždy dominuje sklo.

Oldřich Plíva, 65, setrvává na vlně původních myšlenek a záměrů – nezatěžuje plastiku dějem, zajímá se o charakter tvaru, jeho tektoniku, nároky na hmotu a vztah k barvě.

Aleš Vašíček, 64, drží se rovněž původních východisek a geometrických osnov, avšak v jeho plastikách lze objevit tušenou stopu příběhu, půvab náhody, či erotickou nebo fragmentní zkratku.

Ján Zoričák, 67, od r. 1968 žije a pracuje ve Francii, kde se i v jiném prostředí dostavily významná uznání a úspěchy. V posledních letech zadává realizaci svých plastik ve sklářských atelierech Železnobrodské oblasti.

Foto Josef Achrer (20), Jaroslav Kučera (5)