Marek Slavík, Varovný signál podvědomí

2. 9. 2009 – 13. 9. 2009

Velmi osobitý mladý umělec tvořící v Praze ve své tvorbě spojuje realistickou malbu s a aktuálními tématy často dovedenými až k absurditě. Jeho velmi přesvědčivé malířské podání rozličných tematických celků dokládá o umělcově zručnosti, doplněné obsahově doslova nabitými tématy. Umělec není jednoznačně žánrově vyhraněn a tak v jeho repertoáru můžeme nalézt jak krajinomalbu, tak figurativní kompozice či abstrakní motivy vycházející z reality. Marek Slavík absolvoval v roce 2008 na Akademii výtvarných umění v ateliéru prof. Zdeňka Berana klasickou malbu a svá díla od ukončení studia prezentoval na řadě samostatných výstav, které se vždy těšily velikému ohlasu.

foto Jaroslav Kučera