Marek Florian "Světlo ze Světla"

7. 8. 2019 – 1. 9. 2019

"Světlo nekonečné a nepochopitelné ... jedno světlo ... prosté, nesložené, nadčasové, věčné ... zdroj života."  Sv. Simeon       

Od konce sedmdesátých let experimentuji ve své fotografické práci s aleatorní metodou vrstvení světla - používáním náhody jako organizačního principu tvorby.  Vrstvením světla z mnoha dílčích záběrů buď přímo ve fotografickém přístroji či strojovým vrstvením v počítačovém programu vznikají obrazy nových, neočekávaných jsoucen, prostorů, světů; amalgamů časoprostoru.

Kurátorka výstavy Martina Vítková

® foto Petr Kuklík