Ladislav Hodný, Ateliér Hodný

27. 1. 2010 – 7. 2. 2010

 

V umění a uměleckém řemesle existuje jen málo jmen či názvů ateliérů, pod nimiž se skrývá práce několika generací nadaných tvůrců. Jedním z nich je Atelier HODNÝ. Na výstavě se stejnojmenným názvem mohou návštěvníci spatřit uměleckou rodinnou tradici v té nejčistší podobě.Tři generace knihařů, malířů i dekoratérů, tři dobově podmíněné pohledy na svět a umění kolem nás. Klasická krása až puristicky dokonalé knižní vazby zakladatele rodu, knihaře Ladislava Hodného, řemeslně zvládnuté a zároveň aktuálně moderní vazby jeho syna v kontrastu s volnou malířskou tvorbou až po smělá vystoupení obou vnuků, dědiců rodinné tradice knihařské i malířské – to vše je k vidění na výstavě v Nové síni nazvané prostě Ateliér Hodný.

® foto Jaroslav Kučera