Květoslav Přibyl, "Fotografie"

5. 4. 2023 – 30. 4. 2023

Soubor fotografií představuje reflexi autorových setkání s lidmi, krajinou a událostmi za posledních více než 50 let. Prolínají se v něm krajiny, zátiší, portréty umělců, momentky ze všedního života i snímky ze sovětské okupace 1968.
Autor vychází z tradice klasické dokumentární fotografie, současně je však přitahován grafickou  estetikou černobílé fotografie a výtvarností zachycovaných objektů.
Snímky byly pořízené na kinofilm či negativ 6x6 a vystavené zvětšeniny jsou provedeny klasickým způsobem na bromostříbrném papíře.

Květoslav Přibyl (nar. 1943 v Praze) je profesí architekt, avšak od mládí se věnuje také fotografii.  V šedesátých letech publikoval v (kulturních) časopisech (Universita Karlova, Host do domu, Vesmír, Kulturní tvorba, Tvář, Výtvarná práce). V roce 1963 vydala Mladá fronta knihu Zcela nesoustavná zoologie, v níž Přibylovy fotografie texty doprovodil Miroslav Holub. Přibylovy snímky ruské okupace
byly publikovány ve sborníku Sedm pražských dnů, 21.-27. srpen 1968 (Historický ústav ČSAV, Praha 1968). Během šedesátých a sedmdesátých let měl příležitost se setkat s významnými umělci (Zrzavý, Kolář, Boudník, Coubine...) a z těchto setkání vzešla řada fotografií. Výběr z nich zakoupila v roce 1982 Moravská galerie v Brně. V roce 2005 a 2006 vyšly jeho fotografie v Revolver Revue
a v roce 2007 měl v Malé výstavní síni Liberec výstavu s názvem Fotografie v nesourodém světě. V roce 2017 vydal knihu
Vzpomínky na Řecko, ve které prezentuje 100 fotografií, které vznikly během autorovy návštěvy Řecka v roce 1976.
V roce 2018 vystavil soubor fotografií v Nové síni.

 © foto Jaroslav Kučera - žádná fotografie nesmí být šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez souhlasu autora