Josef Němec Martin Němec, Obrazy

1. 5. 2013 – 19. 5. 2013

„Chtěl bych promluvit o působivé a fascinující přitažlivé síle jeho umění. Sleduji jeho úsilí životní i umělecké dostatečně dlouho, abych mohl s naprostou určitostí říci, že si nikdy nevybral tu snazší, výhodnější a efektnější cestu. A snad naše společné sudičky zavinily, že i já věřím v tuto nesnadnou a málo výhodnou cestu, protože jedině na ní může člověk nalézt v životě i v umění ryzí hodnoty. Takové, jaké už nejen pro sebe, ale i pro druhé objevil akademický malíř Josef Němec.“ /Miroslav Macháček 1982/

Malíř a restaurátor Josef Němec se narodil 8. 5. 1922 ve Velkých Hamrech. Vystudoval Odbornou školu sklářskou v Železném Brodě /malba a leptání skla, profesor V. Jůna, A. Metelák, J. Brychta/ a Uměleckoprůmyslovou školu v Praze /ateliér profesora Františka Kysely/. Zemřel 22. 7. 2000 v Praze.

„Renesanční umělce znám z renesance, ale jednoho současného znám i z Prahy – Martina Němce. Jsem rád, že s ním můžu pracovat, že je můj kamarád a můžu s ním chodit na pivo.“ /Juraj Herz, květen 2007/ Malíř a hudebník Martin Němec se narodil 16. 6. 1957 v Praze. Vystudoval střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze /propagační grafika, profesor Václav Bláha/ a Akademii výtvarných umění v Praze /ateliér profesora Jana Smetany/. Kromě malířství se věnuje hudbě, jako kapelník a výhradní autor rockové skupiny Precedens (Doba ledová, Věž z písku, Pompeje, Drž hudbu!, Aurora atd.) a skupiny Lili Marlene (Tango desolato). Vytvořil hudbu k mnoha filmům a divadelním představením. Napsal několik filmových scénářů a povídkových knih.

® foto Jaroslav Kučera