Jitka Štenclová, "Na obloze a pod ní"

13. 12. 2017 – 7. 1. 2018

Přes různé kapitoly své tvůrčí dráhy, jako textilní výtvarnice a jako malířka, se Jitka Štenclová (*1952) věnuje hledání umělecké řeči schopné odkrývat a znázorňovat struktury, proměny a pohyby, odehrávající se v lidské mysli, v přírodě a v kosmu. Zákonitosti, souvztažnosti, ale i nepředvídatelnosti těchto jevů se u autorky projevují především v jemné, uvolněně pojaté geometričnosti citově obohacené o spontánní dynamičnost, vnášející emocionální náboj do obrazové kompozice. Vzniká tak uhrančivá souhra mezi intuicí a rozumem, mezi individuálním a univerzálním.  

Prostřednictvím sytých barev a jejich vzájemných rezonancí k nám autorka promlouvá o celé široké škále toho, jak ona – i člověk obecně – prožívá a reflektuje svou existenci. Barva je u Jitky Štenclové zároveň vyjádřením světla, respektive toho pomyslného světla, které prosvítá vnější vrstvou světa. Toto vším prostupující světlo propojuje to, co vidíme s tím, co neviditelně cítíme. Výsledkem je symbolický portrét, který proniká skrze fasádu předmětné reality a radostně odhaluje jinak skryté síly a rytmy našeho bytí.

Po loňské reprezentativní výstavě Jitky Štenclové v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích se autorčina výstava „Na obloze a pod ní“ v pražské Nové síni soustřeďuje na novější tvorbu. Vedle obrazů akrylem zde uvidíme kresby pastelem a pastelkami na černém papíře, které s neobyčejnou citlivostí zaznamenávají autorčino tušené ponětí o proudění energií. Výstava je koncipována v úzkém dialogu s jedinečným prosvětleným prostorem Nové síně.

Kurátor výstavy Richard Drury

® foto Jaroslav Kučera