Jitka Hilská "Cesty"

25. 10. 2023 – 5. 11. 2023

Jitka Hilská, známá malířka, absolventka scénografie na DAMU, se prostřednictvím této výstavy ohlíží za čtyřiceti léty své tvorby.
Pro její malbu je typické, že vyznění obrazů je v prvé řadě určováno zvoleným tématem; jemu autorka podřizuje volbu formátu,
techniky, barevnost i kompozici.
Nejstarší obrazy na výstavě pocházejí z 80. let minulého století. Hlavním inspiračním zdrojem byla v té době příroda.
Avšak nikoliv ve smyslu krajinomalby; malířka se soustředila především na vyjádření hlubokých prožitků a nálad, které jí nabízela.

Zachycování emocí malbou zůstalo autorce vlastní až do současnosti. V 90. letech se pak zdroje její inspirace rozšířily, a to především o poezii. Nejprve Bohuslava Reynka a později Jana Skácela. Stranou nezůstaly ani verše oblíbených písničkářů. Ani v tomto případě nejde o nápodobu a svého druhu ilustraci, ale opět o zcela svébytný výtvarný přepis. Někdy se jedná o celou báseň, jindy o jeden nebo několik veršů. Mnohovýznamovost básnických slov tak nachází svůj rovnocenný protějšek v mnohovýznamovosti tvarů, barev a kompozice.

Na výstavě Jitka Hilská představuje výběr děl z cyklů Světlo, Vně a uvnitř, Průhledy, Baroko a Cesty. K nim pak zařadila i několik obrazů na různorodé náměty.

PhDr. František Malina

© foto Jaroslav Kučera - žádná fotografie nesmí být šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez souhlasu autora