Jiří Kačer, Rudimenta

4. 4. 2012 – 21. 4. 2012

Sochař Jiří Kačer (1952), který se vedle volné tvorby, v níž mu byl dosud hlavním materiálem kámen, zabývá i restaurováním, vstupuje do Nové síně v Praze střídmou expozicí nazvanou Rudimenta, Instalace se soustředí na několik skulptur – kamenů z poslední doby, jejichž hladce utvářený, nekomplikovaný povrch nese vědomě neostentativní skulptivní, ba grafické zásahy, jakási prvotní, základní gesta ve znacích oznamující dávnou lidskou přítomnost. Kameny jsou na stěnách doprovázeny frotážemi, snad otisky zašlé nápisové desky v neznámém obrázkovém písmu vyprávějící prastarý hrdinný epos.

Foto Jaroslav Kučera