Jiří Černý "Pocta nejen fialové"

7. 10. 2020 – 11. 10. 2020

Malíř Jiří Černý prezentuje na výstavě s názvem "Pocta nejen fialové" tři okruhy své tvorby z posledních deseti let.

Nejprve rozvíjí a obměňuje své osobní téma „větviček“, což je základní abstrahovaný prvek obrazu vycházející z přírody, jakýsi druh přírodní geometrie. Pracuje s novými, respektive pozměněnými kompozičními a barevnými variantami svých starších obrazů. Ve svých malbách akrylovými nebo olejovými barvami upřednostňuje jak výrazné (kontrastní) kombinace barev, tak maluje obrazy s omezenou, redukovanou barevností blížící se monochromům.

V druhé části výstavy vystavuje práce, jimiž vyjadřuje svůj obdiv a vzdává poctu svým malířským láskám a vzorům. Prostřednictvím vlastní malířské parafráze vybraných autorů uctívá mnohé umělce, světové i české, tvořící zejména ve 20. století.

V třetí části chce oslavit barvu jako takovou. Autor vyzývá diváky, aby se pokusili pokud možno soustředěným vnímáním monochromatických maleb si barvu co nejvíce vychutnat a radovat se z její krásy.

Malíř Jiří Černý svými obrazy rozhodně neřeší otázky lidského bytí, natož společenské problémy 21. století, ale ukazuje, že svět je plný krásy, a úžasných barev. To je dostatečný a významný důvod, proč žít a radovat se z každého barevného dne.

Zde si můžete podívat na průběh vernisáže výstavy :

  https://www.youtube.com/watch?v=BwtQzof0vvg

 

© Foto Jaroslav Kučera - žádná fotografie nesmí být šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez souhlasu autora