Jednota umělců výtvarných

1. 8. 2017 – 20. 8. 2017

Pravidelná letní výstava výtvarného spolku Jednota umělců výtvarných.

® foto Jaroslav Kučera