Jednota umělců výtvarných ,"2015 Současná tvorba"

7. 1. 2015 – 25. 1. 2015

V roce 2015 by mohla JUV oslavit 117. narozeniny. Ovšem tento výtvarný spolek byl několikrát rozpuštěn a jeho činnost tak byla násilně přerušena. Opakovaně se členové sešli, aby spolek obnovili a pokračovali ve výstavní a umělecké práci. Obnova přišla v roce 1968 a znovu v roce 1989. Letošní výstavy se účastní 30 členů, kteří budou zastoupeni v této kolekci svým aktuálním dílem.

® foto Jaroslav Kučera