Jaroslav Štědra, Obrazy

18. 2. 2015 – 1. 3. 2015

Tvorba Jaroslava Štědry je dokladem, že řemeslně dokonale zvládnutá malba je médiem, které má stále svoji hodnotu a vedle aktuálních uměleckých proudů nikterak nezaniká. Ústředním tématem Štědrovy tvorby je Prostor a Světlo. Primární inspirací je mu reálný prostor, který se většinou ztotožňuje s konkrétní krajinou. Ten se zároveň prolíná s prostorem mentálním, se vzpomínkami, vjemy, vůněmi a chutěmi. Malíř do krajiny vtěluje své pocity a přetváří ji ve vizuální esenci prožitého momentu. Zříká se popisných detailů i vymezení pomocí obrysů. Jen občasné použití křehké linie, která nezapře šímovskou inspiraci, odkazuje k původnímu zakotvení v reálu, který malíř přeskupuje do světelného záření. Prolnutí skutečného a mentálního prostoru obraz abstrahuje.

Kurátorka výstavy : PhDr. Terezie Zemánková

® foto Matyáš Fára