Jaroslav Kříž, Obrazy z let 1965 – 2012

9. 4. 2014 – 20. 4. 2014

Malířský svět Jaroslava Kříže vytváří barevné harmonie neobvyklého kouzla a lyrické nálady. Umělec a barva tvoří v jeho obrazech nedílnou jednotu. Lze říci, že malíř byl celý svůj tvůrčí život „na cestě barvy“ ze které nescházel ani na okamžik. Brzy pochopil, jakou roli hraje barva v konstrukci obrazového prostoru a jakým způsobem může odpovídající barevný kontrast navodit prostorovost, rytmus a disonanci. Křížovy obrazy složené z barevných ploch nabízejí formu abstrakce, ale autor figurativní malbu nikdy úplně neopustil snad s výjimkou posledních obrazů. V těch došel opravdu až k té hranici abstrakce a nahlédl za ni. Vždy se pokoušel o vytvoření syntézy architektury lidských sídel v krajině a architektury obrazu snad i pod vlivem své mnohaleté pedagogické činnosti na Fakultě architektury. Výsledkem je velmi zdařilá osobní a dynamická vize pohledu na krajinu jako věčně přetrvávající prostor naší existence.

Kurátor výstavy : PhDr. Jiří Karbaš

® foto Jaroslav Kučera