Jaromír E. Brabenec, ..zlomy, momenty, pravdy a lásky..

13. 8. 2014 – 24. 8. 2014

V tvorbě Jaromíra Brabence se projevuje hravost spojená s konstruktivním cítěním, náhoda s přesným řádem, vzpomínky s jasným vnímáním skutečnosti. Prosazuje se v ní smysl pro vyjádření energií, pro vývoj přírodních procesů. Ovlivnily ji i některé zážitky z dětství a mládí. Působilo na ni i jeho technické cítění a vzdělání, které podpořilo schopnost vytvářet logicky uspořádané kompozice, přesně dělit a formovat plochu a prostor. Pozoruhodné jsou geometrické asambláže, které souvisejí s odkazem konstruktivismu i s konkrétním uměním. Projevuje se v nich také mimořádný cit pro barevné vztahy a volbu materiálů. Jejich prvky se mohou přeskupovat – natáčet, přibližovat nebo vzdalovat. Koncept je založen na myšlence nekonečného množství variant při použití exaktních výrazových prostředků. Autor v nich vyloučil osobní rukopis.

® foto Jaroslav Kučera