Jan Tichý, Krajina/Archi­tektura

5. 9. 2012 – 30. 9. 2012

Jan Tichý patří ke generaci, která nastupovala v závěru osmdesátých let. Jeho tvorba vychází z tradičních hodnot, je založená na dobře zvládnutém řemesle, ale samozřejmě reaguje na svou dobu. Je výrazově a tematicky rozmanitá, vedle sebe se v ní rozvíjí několik linií. K těm nejdůležitějším patří krajina, které se věnuje od počátků a která v průběhu doby nabývá různých podob. Zajímavé jsou rané Hlavy, navazující na poetiku Skupiny 42. Zaujmou i obrazy podmořských světů, jimiž se malíř inspiroval za svých cest do jižních krajů. Další kategorii tvoří Astrály. V poslední době se inspiroval architekturou, jejíž vývoj sleduje a která ho zajímá od studentských let. Výstava se zaměřuje na dva z uvedených okruhů, a sice na krajinu a architekturu, které spolu úzce souvisejí a jedna bez druhé nemůže existovat. V každé z těchto linií se uplatňují obdobné zákonitosti, obě se přirozeně doplňují. Kurátorem výstavy je Jiří Machalický.

Doprovodné akce k výstavě :

Středa 26.9. od 17:00 hodin

Prohlídka výstavy komentovaná jejím kurátorem
Jiřím Machalickým a autorem Janem Tichým.

Středa 26.9. od 18:00 hodin

Recitál zpěvačky Ireny Budweiserové

Fotodokumentaci naleznete v sekci Kulturní akce.

Foto Jaroslav Kučera