Jan Pištěk, Vzájemná přitažlivost

8. 10. 2014 – 26. 10. 2014

„Nevěřím, že Bůh hraje s vesmírem kostky…“ (A.Einstein)

V galerii Nová síň uvidíme prezentaci, kterou tvoří první část nejnovějšího cyklu obrazu Jana Pištěka inspirovaná přírodou a východoasijským uměním. Zároveň autor věcně polemizuje s výše uvedeným citátem a dokazuje, že ani ve výtvarné tvorbě se nic neděje zcela předvídatelným způsobem. Ocitneme se ve světě malířovy fantazie, kde předem připravený koncept počítá s překvapením, ukrytém v originální technice, při níž dílo vzniká. V každém obraze jde o plánované střetnutí umělce s vývojem situace na plátně i mimo něj. Samotný proces tvorby a jeho průběh, do velké míry ovlivňuje konečný výsledek díla.

Kurátoři výstavy : Karel Babíček, Martin Dostál

Foto ® Matěj Fára