Jan Kanyza, Druhý poločas

3. 4. 2013 – 28. 4. 2013

V dubnu proběhla v Galerii Nová síň výstava obrazů Jana Kanyzy (*1947) k výročí jeho loňských 65. narozenin, příznačně nazvaná Druhý poločas. Jan Kanyza je ve výtvarném světě solitérem těžko zařaditelným. Ve své profesionální činnosti se věnuje malbě, kresbě, grafice a příležitostně černobílé fotografii. Vystaveny byly převážně obrazy, kresby a akvarely, které z velké části vznikají na jihu Francie, kde má umělec již sedmým rokem pronajatý ateliér, kde vždy několik měsíců v roce žije a tvoří. Vystavuje nebo se zúčastňuje výstav po celé Evropě i v zámoří. Jeho díla jsou stručně řečeno ve sbírkách od USA po Japonsko. Po delší pauze (naposled samostatně vystavoval v Praze v roce 2004) tak budeme moci vidět posun v jeho tvorbě ovlivněné pobyty ve Středomoří. Patří se dodat, že Jan Kanyza je členem Unie výtvarných umělců, zakládající člen výtvarné skupiny Tolerance 95 a členem Unie výtvarných umělců Olomoucka.

® foto Jaroslav Kučera