Jan Go Ladislav Janiga, Victoria

19. 5. 2010 – 30. 5. 2010

Absolvent římské akademie a docent matematiky se po roční pouze znovu scházejí. Společnou výstavu svých děl nazvali „VICTORIA“. Podle již zmíněných autorů název vystihuje pocity umělců, jejichž myšlenky se podařily interpretovat tak, jak si umělci přáli. Obrazy obou umělců zabírají široké spektrum od abstrakce k realismu, práce na papíře s použitím neobvyklých technik.

 

 ® foto Jaroslav Kučera