Ivana Bednářová, Rogallony

26. 3. 2014 – 6. 4. 2014

Dílo Ivany Bednářové prochází nepřerušeně osobitým vývojem. Doteky s představiteli české surrealistické a fantaskní malby jistě ovlivňovaly její výtvarnou poetiku, ale vlastní práce vyrůstá především ze spojení těchto prvků v prostoru „malířské básně“, užijeme-li pojem K. Teigeho. Živnou půdou pro její emocionálně laděný romantismus je spojení s prvky tajemna, fantaskna a touha po harmonii. Autorka tak citlivě reaguje na otázky spojené s otřesy lidského i svého vnitřního světa. Obrazy se stávají odrazem hledání smyslu existence prodchnuté snahou po vlastní autentické výpovědi tlumočené osobitou výtvarnou poetikou. Výstava s názvem „Rogallony“ shrnuje výsledky zatím poslední tvůrčí etapy malířky.

PhDr. Jaromír Procházka

video na youtube

® foto Jaroslav Kučera