Ivan Ouhel, "... barevný svět ..."

10. 12. 2014 – 4. 1. 2015

Název výstavy ...barevný svět… dává tušit, co nejvíce zajímá autora. Svobodným malířským gestem nám zprostředkovává vstup do koloběhu přírody a účasti v ní… Vše je plné barev a pěstuje v nás úctu k přebývání na tomto světě. Obrazy inspirované přírodou na rovníku, namaloval autor v posledních dvou letech.

Kurátor výstavy : PhDr. Ivan Neumann

® foto Jaroslav Kučera