Helena Hátleová "Nestabilní realita III."

17. 4. 2019 – 12. 5. 2019

Helena Hátleová se narodila v roce 1948. V průběhu života se zabývala jak kresbou, kolážemi, fotomontážemi, tkaním tapisérií, tak především olejomalbou. V 70. a 80. letech minulého století se účastnila mnoha zahraničních výstav (Austrálie, USA, Japonsko, Izrael, Itálie, Belgie, SRN aj.) se zaměřením na experimentální a vizuální poezii. Svá díla na tyto výstavy posílala poštou a nikdy neměla možnost je navštívit, protože vycestovat na tehdejší „západ“ bylo v té době velice obtížné. Její obrazová tvorba se dá charakterizovat jako surrealisticko-symbolická exprese. Ve většině obrazů se pokouší s jakousi nadsázkou (někdy úsměvnou, jindy vážnou) reagovat na problémy dnešního světa. Některé obrazy lze vnímat jako jinotaje nebo grotesky, v některých se skrývá ekologický podtext.