František Hodonský "Přiznaná krajina"

5. 2. 2020 – 1. 3. 2020

Výstava obrazů Františka Hodonského pod názvem „Přiznaná krajina“ bude obsahovat tvorbu přibližně za posledních patnáct let.

Zastoupené budou tendence jak expresivnějšího obsahu, tak současné monochromně řešené kompoziční struktury jednoduchých prostorových plánů.
Budou připomenuty i náměty lužních krajin a okolní přírody.

„Hodonského tvorba vykazuje od počátku rysy soustředěného úsilí o dosažení cíle jímž rozhodně není prosté zpodobování viděného nebo snad jakákoli estetizace." 

PhDr. Ivan Neumann

 
V březnu 2020 na tuto výstavu naváže retrospektivní výstava grafických prací Františka Hodonského v pražské galerii Hollar.

® foto Oto Palán a Jaroslav Kučera - žádná fotografie nesmí být šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez souhlasu autora