Fakulta designu a umění L. Sutnara Západočeské univerzity v Plzni "Sutnarka Graphic Works"

1. 7. 2020 – 25. 7. 2020

Práce studentů Ateliéru grafický design z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeské univerzity v Plzni.

Atelier grafického designu (magisterský stupeň) se zaměřuje na všechny aspekty grafické práce a připravuje studenty pro činnost v oboru jako samostatné tvořivé osobnosti s vlastní vizí, schopné zpracovat jakékoliv zadání do každého detailu. Ať již se jedná o tvorbu autorské abecedy – písma, které je nositelem funkce estetické i sdělovací, vizuálního stylu rozpracovaného do rozsáhlého manuálu a dotaženého do funkční realizace, reálné zakázky, rozsáhlé celky orientačních systémů nebo projekty volné, postavené na emoci diváka.

Střídání různorodých témat během semestru umožňuje pohled na současný grafický design z rozdílných úhlů. Studium je postaveno na vzájemné diskusi ke společným úkolům a pozitivní konfrontaci. Své dílo musí umět obhájit každý člen funkčního kolektivu, který je součástí ateliéru. Nechybí důraz na promyšlenou koncepci každého návrhu, svobodné vyjádření, odvážná řešení, ale i odpovědnost k zadání.

Cílem výstavy Sutnarka Graphic Works je podat prostřednictvím souboru studentských děl objektivní obraz o šíři témat i kvalitě grafických řešení, kde dominuje multidisciplinarita autorů a autentičnost návrhů. V ukázkách individuality, rozmanitosti, neobvyklých řešení a diverzity přístupu studentů je hlavní síla celého sdělení výstavy, odkud věříme, že budou diváci odcházet potěšeni vizuálně i na duchu.

Prof. Rostislav Vaněk začal působit jako vysokoškolský pedagog v Ateliéru grafický design a vizuální komunikace na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v letech 2001 – 2014. Doc. Kristina Fišerová byla odbornou asistentkou téhož ateliéru v letech 2006 – 2014 následně nastoupila jako vedoucí ateliéru na Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, kde od roku 2018 s prof. Vaňkem vedou Ateliér grafického designu společně.

Prof. Vaněk vychoval během svého pedagogického působení na UMPRUM celou řadu úspěšných, praktikujících grafických designérů. V ateliéru vznikly realizace jako např. vizuální styl Středočeského kraje, Ministerstva kultury, Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu a obchodu, Městské části Prahy 5, Prahy 6, Prahy 10 a dalších.

V současné době se prof. Vaněk s doc. Fišerovou rozhodli navázat se svými studenty na Sutnarce na úspěšné a výrazné realizace ve veřejném i soukromém sektoru, spolupracují s Českými centry, zkoumají možnosti spolupráce se zástupci plzeňské infrastruktury, zpracovali rozličné vizuální styly (např. pro Valašské klobouky) a snaží se své studenty naučit – mimo jiné – společenské odpovědnosti grafického designéra, posunout studium k potřebné univerzalitě, kterou vyžaduje současná akcelerace oboru, umět reagovat výtvarně na jakékoliv téma a vychovat profesionály, pro které je jejich práce zábavou.


® foto Terezka Kropáčová a Jaroslav Kučera