Eva Vejvodová, "Ozvěny"

3. 5. 2023 – 14. 5. 2023

Malba Evy Vejvodové vede diváky k zamyšlení nad tajemstvím, krásou a sílou přírody.

Její obrazy potvrzují, že umění může měnit naše vnímání reality, a dokládají význam hledání a poznávání.
Nepopisují, jsou ozvěnou toho, co je v nás i okolo nás, všeho, čemu se přibližujeme i vzdalujeme i ozvěnou těch mimořádných chvil,
kdy na malý okamžik tušíme tajemství, které je záhadou i pramenem života.
Redukované tvary a formy, proměněné ve volné barevné strukturální kompozice, ve kterých je příroda nositelkou imaginace a energie, jsou její výtvarnou i osobní výpovědí.
Olejomalby, představené na výstavě v Nové síni s názvem Ozvěny, jsou práce, které vznikly během posledních tří let.

 © foto Jaroslav Kučera - žádná fotografie nesmí být šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez souhlasu autora