Eva Brodská, Vlna za vlnou

12. 6. 2013 – 23. 6. 2013

Autorka tapisérií Eva Brodská (1937) studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u Antonína Kybala, jemuž se připisuje zásluha o renesanci textilní tvorby u nás po druhé světové válce. Původně se však chtěla stát malířkou, a tak pro ni nebylo snadné přijmout nároky a pravidla nové discipliny. Dodnes je to patrné na způsobu, jakým pracuje. Výtvarnou představu neformuluje v dořešených návrzích určených k pozdější realizaci, jak by se očekávalo, nýbrž pracuje s volnými, pouze v základních rysech komponovanými rozvrhy plochy a definitivní formu vytváří přímo, alla prima, teprve v procesu tkaní. Často jsou zdrojem její akvarely, které mají autonomní výtvarný smysl, tudíž je nelze pokládat za pouhé textilní návrhy. Jde spíše o impulzy, východiska estetické představy. Autorka je v průběhu realizace precizuje a doslovuje, proto musí své tapiserie utkát vždy sama. Vznikají tak unikátní záznamy momentálního hnutí mysli v technologii, která ze své podstaty předpokládá spíše opak. Ve své práci preferuje Eva Brodská klasickou gobelínovou techniku, ve volbě materiálu převažuje vlna, někdy v kombinaci se sisalem. V koloritu se nejvíce uplatňují světlé, nekontrastní a nedramatické tóny založené na přírodním zbarvení materiálu. Vlastní tkaní – soustředěná práce a čas – vstupují do díla jako svébytný prvek jeho výtvarného konceptu. Ve shodě s bytostně kontemplativním založením je tvorba autorce především osobní a soukromou věcí a většina prací zůstává po dokončení v jejím depozitáři. Přesto nejsou zcela neznámy. Eva Brodská hojně vystavuje na domácí půdě i v zahraničí, a to jak samostatně, tak v rámci společných výstav, v poslední době jako členka Umělecké Besedy a její díla se nacházejí ve významných muzeích umění.

Kurátorka výstavy : Anna Janištinová

® foto Jaroslav Kučera