Elžbieta Grosseová "Transformace"

13. 12. 2018 – 12. 1. 2019

Monumentální formy hrubých struktur, experiment, konstrukční ekvilibristika, střídmá, až zemitá barevnost, použití hlíny jako média, témata, která se dotýkají niterných záležitostí, křehkosti života a pozemského bytí, stejně tak jako přírodních sil, jež dokáží tvořit i ničit – tvorba jako vlastní vyrovnávání se s těžkostmi, ale i jako nutnost, která dokáže transformovat negaci v pozitivní energii. Ve zmíněných principech a charakteristikách díla Elžbiety Grosseové lze zřetelně vystopovat touhu po objevení a znovunalézání řádu, obecných zákonitostí světa, ale také zákonitostí lidského bytí. Grosseová se nejraději inspiruje přírodou samotnou, ostatně komunikuje s ní přímo a intenzivně i díky zvolenému médiu.

Elžbieta Grosseová nyní přichází s novou výstavou s názvem Transformace, jejíž název je odvozen z cyklu, na němž pracuje od roku 2014. Právě princip transformace je základním hybným momentem její tvorby. Grosseová pomocí svých děl pojmenovává základní životní příběhy a události, s nimiž se často musíme vyrovnávat.

Martin Vaněk

V soboru 12.1.2019 srdečně zveme na setkání s autorkou spojené s komentovanou prohlídkou výstavy.

® foto Jaroslav Kučera